[Hlavní strana] [Obsah] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Kostel sv. Mikuláše

Městu dominuje kostel sv. Mikuláše, umístěný mezi Horním a Dolním náměstím, jenž je počítán k nejstarší památce. Tato stavba s prvky rané, barokní a pseudogotické gotiky pochází z poloviny 13. století. Je postaven na půdorysu rovnoramenného kříže s protáhlým pětiboce uzavřeným presbytářem, k příčné lodi jsou připojeny dva pětiboké kaplové prostory. Nynější pseudogotická úprava je stará sto let. Jako vzor pro nádherný oltář posloužil gotický oltář z Ústí nad Labem. První písemná zmínka o farním kostele pochází z roku 1233. Kolem roku 1600 bylo přistavěno podvěží s malou vížkou. Do té doby byl kostel bez věže. V letech 1721 - 1722 byla podle projektu slavného stavitele Jana Blažeje Santiniho provedena barokně - gotická přestavba. Půdorys byl upraven do dnešní podoby, přistavěna sakristie, stěny nově členěny barokně - gotickými okny, kostel zaklenut, věž zvýšená a uzavřena bání. Vnitřní výzdoba chrámu byla zcela barokní. Po následujících 150 let nedošlo k žádným větším změnám ani opravám a kostel chátral. Roku 1885 byl farní kostel sv. Mikuláše povýšen na děkanský a farář na děkana. Ve druhé polovině 19. stol. Docházelo k drobným vnitřním úpravám, zakoupeny nové varhany, postraní oltáře, opraveny vnitřní malby a obrazy. Hlavní oltář byl vyroben roku 1890 pražským řezbářem Petrem Krejčíkem podle vzoru oltáře v Ústí n. Labem. Následovala celková rekonstrukce a přestavba chrámu, kterou vyprojektoval humpolecký rodák a stavitel J. Martin a roku 1895 provedl J. Blecha z Prahy. Kostel získal novogotický ráz - věž byla zvýšena a dostala novou helmu, zřízen byl hlavní portál, nová střecha a sanktusník a rozšířena kruchta. Chrám byl ještě rekonstruován v letech 1936 - 37 místním stavitelem X. Lhotákem, který odstranil část venkovních omítek. V 80. letech byla střecha pokryta novou měděnou krytinou. V roce 1993 zničil blesk jednu z věžiček a následovala nákladná oprava celé věžní krytiny.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 16.11.2004 v 08:12 hodin
Copyright 1998-2021 © okresy.cz