[Hlavní strana] [Obsah] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Kostel Jména P. Marie

Kostel byl založen roku 1290 Tobiášem z Bechyně jako kostel v Řečici a Chvojnově.
Vytesaný letopočet 1290 v žulovém kvádru vzbuzuje úctu.
Původně byl kostel zasvěcený sv. Mikuláši, což potvrzují dekorace místních zvonů, ale později byl překřtěn na kostel Jména P. Marie.
Kostel je gotický, postaven ze zlomového kamene, zvenčí i uvnitř zcela zachovaný.
Loď je obdélníková, zesílena čtyřmi pilíři o jednom ústupku. Na jižní straně tři goticky klenutá okna se skružím. Na straně severní nejsou ani okna, ani opěrné pilíře. Presbytář má trojboký závěr a jest opřena pilíři. K severu přiléhá sakristie, původně románská kaplička se zbytky okna románského, později zgotizovaného. Vnitřek kostela překvapuje souladností a elegancí konstrukce a lehkostí žeber v žule tesaných.
K historickým zajímavostem určitě patří i výzdoba kostela, především freskové malby. Východně od kostela je márnice, od nepaměti nazývaná kostnicí. (Při opravě zde byly nalezeny kosti.) Ke kostelu patří i fara, která se připomíná od roku 1384. Ne vždy byla obsazena knězem. Byla administrována i z Chvojnova a Pelhřimova. Svému účelu sloužila do roku 1946. V roce 1721 založeny kostelní knihy - kroniky.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vyskytna.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 10:23 hodin
Copyright 1998-2021 © okresy.cz