[Hlavní strana] [Obsah] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Děkanský chrám sv. archanděla Michaela

Z původní stavby ve 13. století je zachována věž a půdorys. Do dnešní podoby byl v podstatě přestavěn v 2. polovině 15. století.
Z tohoto období jsou na vnější straně opěrných pilířů jižní strany gotické reliefy znázorňující instituce, které se na stavbě podílely.
Gotická stavba je nepravidelné dvoulodí rozdělené osmibokým pilířem. Později byla přistavována sakristie v severní části a předsíň při hlavním vchodu.
Věž do soudobé výšky byla dostavěna až v 70. letech 19. století.
Většina maleb v interieru je z 2. poloviny 16. století.
O sto let starší jsou náčrt zaklenutí, karikatury a nápisy. Zařízení interiéru je převážně barokní.
Nejvýznamnější je náhrobek Hrona z Pacova z přelomu 13. a 14. století, dřevěný epitaf Zikmunda Myslíka z Hyršova z roku 1666 a vně při jižní a východní zdi 16 náhrobků z konce 16. - začátek 18. století.
Vnější oprava byla dokončena v roce 1997.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mestopacov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 14:00 hodin
Copyright 1998-2021 © okresy.cz