[Hlavní strana] [Obsah] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Kostel sv. Petra a Pavla

Zasvěcený sv. Petru a Pavlu, založen mezi rokem 1340 - 1350 za Arnošta z Pardubic. Podle Ottova slovníku naučného díl XXVI str. 849, byl kostel v Libkově Vodě založen v roce 1340, takže je nejpravděpodobnější toto datum.

Nyní je kostel úplně přestavěn, takže o stáří jeho zdiva patří totéž co o kostelu božejovském, že také libkovodský kostel postrádá presbytář zakončený třemi stranami nepravidelného osmiúhelníka, opěrných pilířů. Nedostatek těchto pilířů vzbuzuje dojem starobylosti, ale o stáří zdiva nelze provádět úsudky před jeho důsledným ohledáním. Kostel byl přestavěn barokně v letech 1686 - 1691, vyhořel v roce 1719 a v roce 1842. Věž byla postavena v nynější podobě v roce 1873. Dříve byla věž dřevěná, do poloviny zděná a po požáru v roce 1842, až do obnovení, bylo zdivo požárem zničené a sesuté. Kostel je orientovaná stavba z lámaného kamene s věží v západním průčelí. Věž ze základů nově vystavěna jest moderně zgotizována. Chrámová loď se dvěma okny po každé straně segmentem sklenutými. Presbytář z pěti stran osmiúhelníka má 4 okna segmentová. Loď při západním průčelí opřena pilíři o 1 ústupku. K severní straně přiléhá obdélníková sakristie. Vchodem při západní straně se vejde do podvěžní kobky, tvořící předsíň chrámovou, která jest valeně klenuta. Odtud se vchází do lodi obdélné 10,2 metrů dlouhé a 8,5 metrů široké, ploše kryté. Loď je oddělena od presbytáře stlačeným triumfálním obloukem bez seříznutých hran 5,2 m v rozpětí a 1,1 m v síle. Presbytář, a to tři strany osmiúhelníka jsou konchovitě přiklenuty ku valenému klenutí zbývající části presbytáře. Jest 3,15 m dlouhý a 6,25 m široký. Do sakristie vede vchod s lomeným obloukem a se seříznutým ostěním. Při vchodu do chrámové lodi jest klenák, na němž je vytesáno: IHS 1686, kdy byl kostel vystavěn. Zařízení kostela jest pseudogotické, kazatelna na původní kamenné noze, v sakristii jest původní kamenná křtitelnice.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 12:08 hodin
Copyright 1998-2021 © okresy.cz