Vysoká [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Vysoká - informace z encyklopedie